Výkon práva myslivosti není omezen

06.11.2020

Výkon práva myslivosti není dle nařízení Vlády ČR ani v době nouze omezen.

Realizace společných i individuálních lovů  za účelem plnění plánu lovu a regulace početnosti zvěře je povolena.

Stejně tak je povolen výkon práva myslivosti mezi 21 hodinou večerní a 5 hodinou ranní, kdy jinak platí zákaz vycházení.