Informace členům a pozvánky na akce OMS Olomouc

V sobotu 21.8.2021 se na umělé noře v Ludéřově , v areálu Chaty u Svatopluka, uskuteční letos již druhé zkoušky nováčků z norování.

- na základě dotazů řady z vás jsme se rozhodli pro zájemce zorganizovat krátké školení - seminář, který se bude týkat přehledu možných dotačních programů do myslivosti v letošním roce. Zejména s důrazem na jejich zpracování, administraci a přihlášení do nového dotačního portálu eagri.cz
Seminář se bude konat ve čtvrtek 5.8. od 14 hodin v zasedacím...