Dotace pro myslivost v roce 2023

Dotace na vybrané myslivecké činnosti platné od 1.9.2020. Kromě již dlouhodobě zavedených přináší nově možnost čerpat finance na zřízení chladících zařízení (50 % nákladů, max. 40 000 Kč. 

A další novinkou je, že žádostí se budou vyplňovat a odesílat již jen elektronicky z internetového portálu MZE:

https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/ 

Od 1. července 2020, kdy nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Od 1. září 2020 jsou zavedeny dva nové příspěvky poskytované uživatelům honiteb (příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin a příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř).

Všechny ostatní zůstávají nezměněny (zástřelné za nadprůměrné divočáky, políčka pro zvěř, napajedla, krmelečky, umělé nory, lapací zařízení či podpora národních plemen loveckých psů) .

Přihlášení na portál MZE   www.eagri.cz 


Doby lovu zvěře

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře. 

Je to možný nástroj k regulaci početnosti spárkaté zvěře, hlavně v lokalitách s novými výsadbami po kůrovcových kalamitách. 

Vyhláška je účinná od  od 1. ledna 2020  a platí až do 31.3.2025

Prodloužení doby lovu budou moci myslivci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné. Jde o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu.

Zásadní změnou je to, že veškerá zvěř do 2 let stáří se bude moci lovit celoročně.


Mimořádná veterinární opatření v souvislosti s AMP

Stále jsou platná mimořádná veterinární opatření vydané v souvislosti s Africkým morem prasat (AMP).  

Stanovuji uživatelům řadu povinností, ale také umožňují využití jinak dříve zakázaných způsobů lovu.

1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu

  • pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
  • na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
  • na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, a v této vzdálenosti vnadit, umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých zařízení
  • odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

2) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká (vyjma uznaných obor). Povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se najednou nesmí nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.


Myslivecká statistika na Olomoucku 

V působnosti OMS Olomouc je v současné době 100 uznaných honiteb (29 vlastních a 71 společenstevních ; 21 je ve vlastní režii a 79 pronajatých) , z hlediska státní správy spadajících pod ORP Olomouc, Litovel, Šternberk a Uničov.

Celková honební plocha činí více než 110 000 hektarů (z čehož zemědělská půda tvoří 74000 hektarů, lesní plochy 29 000 hektarů, zbytek - 4 000 hektarů jsou ostatní a vodní plochy). V těchto honitbách vykonává trvale právo myslivosti cca 1700 myslivců.


Odběry vzorků na trichinelozu

Ze zvěře vnímavé na trichinelózu  (divočák, jezevec..) se povinně odebírají vzorky  a předávají na vyšetření  - nejčastěji na Státní veterinární ústav. 

Pro vyšetření trávicí metodou s odebírají vzorky z bráničního pilíře  a svaloviny přední končetiny nebo jazyka. 

Humánní trichinelóza je závažné parazitární zoonotické onemocnění, které vyvolávají hlístice rodu Trichinella. U zvířat se trichinelóza klinicky neprojevuje. K nakažení lidí i zvířat dochází po konzumaci syrového nebo nedostatečně tepelně opracovaného masa obsahujícího larvy trichinel. Dospělé larvy trichinel parazitují v tenkém střevě hostitele, kterým bývají lidé, prasata, hlodavci, medvědi, mroži, koně, další masožravá a všežravá zvířata, také někteří ptáci a plazi. Trichinella je parazit s přímým vývojovým cyklem. Po pozření kontaminovaného masa dochází během jedné hodiny vlivem trávící tekutiny v žaludku k uvolnění larev. Larvy přechází do tenkého střeva, kde pohlavně dozrávají a dorůstají na velikost 1,5 mm x 36 µm - samci a 3 mm x 36 µm - samice. V tenkém střevě larvy přežívají zhruba dva měsíce, během této doby produkují velké množství dalších larev, které migrují krevními a lymfatickými cestami do celého těla. Cílovým místem je příčně pruhovaná svalovina s určitými predilekčními místy. U prasat jsou to brániční pilíře a svalovina jazyka, následovaná žvýkacími svaly, u koní jsou největší koncentrace trichinel nalézány ve svalovině jazyka, ve žvýkacích svalech, bránici a krční svalovině. Druhy schopné vytvářet pouzdro se ve svalovině opouzdřují a zůstávají zde infekční po řadu let.