Kynologické akce OMS Olomouc

OMS Olomouc pořádá na základě pověření MZe ČR zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

Lovecká kynologie patří k hlavním aktivitám činnosti našeho spolku.

Kromě zkoušek psů z výkonu pořádáme ve spolupráci s ČMKJ také výstavy psů.

Přihlášky na zkoušky prosím zasílejte nově na email:

kynologie.omsolomouc@email.cz 

Podzimní zkoušky 7.10.2023, Dlouhá Loučka

Plán kynologických akcí OMS Olomouc na rok 2023

Florinka Olomouc 2023

Naše letošní výstavy psů 

Florinka Olomouc 6.5. - 7.5.2023

www.florinkaolomou.cz

Náměšťská výstava 17. - 18.6.2023

www.vystavanamest.cz

Mezinárodní výstava Floracanis 

9. - 10.9.2023

www.floracanis.cz