Kynologické akce OMS Olomouc

OMS Olomouc pořádá na základě pověření MZe ČR zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

Lovecká kynologie patří k hlavním aktivitám činnosti našeho spolku.

Kromě zkoušek psů z výkonu pořádáme ve spolupráci s ČMKJ také výstavy psů.

Přihlášky na zkoušky prosím zasílejte nově na email:

kynologie.omsolomouc@email.cz 

První letošní kynologickou akcí je Jarní svod konaný 1.května 

Zkoušky vloh proběhnou  v Těšeticích  14.května

Zkoušky z norování 25.června 2022

Plán kynologických akcí OMS Olomouc na rok 2022

Naše letošní výstavy psů 

Florinka Olomouc 7.5.2022

www.florinkaolomou.cz

Náměšťská výstava 18. - 19.6.2022

www.vystavanamest.cz

Národní výstava Floracanis 3. - 9.2022

www.floracanis.cz