Kynologické akce OMS Olomouc

OMS Olomouc pořádá na základě pověření MZe ČR zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

Lovecká kynologie patří k hlavním aktivitám činnosti našeho spolku.

Kromě zkoušek psů z výkonu pořádáme ve spolupráci s ČMKJ také výstavy psů.

Přihlášky na zkoušky prosím zasílejte nově na email:

kynologie.omsolomouc@email.cz 

Zkoušky vloh 11.5.2024 Náklo

Naše výstavy psů v roce2024