Kynologické akce OMS Olomouc

OMS Olomouc pořádá na základě pověření MZe ČR zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

Lovecká kynologie patří k hlavním aktivitám činnosti našeho spolku.

Kromě zkoušek psů z výkonu pořádáme ve spolupráci s ČMKJ také výstavy psů.

Přihlášky na zkoušky prosím zasílejte nově na email:

kynologie.omsolomouc@email.cz 

Zkoušky z norování 18.září  2022, nora Drahanovice

Podzimní zkoušky 1.10.2022, Střelice

Plán kynologických akcí OMS Olomouc na rok 2022

Naše letošní výstavy psů 

Florinka Olomouc 7.5.2022

www.florinkaolomou.cz

Náměšťská výstava 18. - 19.6.2022

www.vystavanamest.cz

Národní výstava Floracanis 3. - 9.2022

www.floracanis.cz