Myslivost a vzdělávání

Tématika vzdělávání patří mezi ústřední témata v činnosti našeho spolku. Organizujeme vzdělávání základní - kurz myslivosti a vzdělávání následné - kurz pro myslivecké hospodáře. Věnujeme se tématice vzdělávání mladé generace v rámci kroužků mladých myslivců a ochránců přírody. Organizujeme odborné semináře, naučné besedy či projektové dny.

            Jak se stát myslivcem ?                          Kurz myslivosti                         Kurz pro myslivecké hospodáře
         Odborné semináře           vzdělávací projekty
Kroužky mladých myslivců a ochránců příordy

Kurz pro myslivecké hospodáře 2022

Začíná v sobotu 12. března 2022

Chcete si zvýšit své myslivecké vzdělání? Chcete být myslivecký hospodář? 

 V sobotu 12. března 2022 otevíráme kurz pro myslivecké hospodáře a máme volná místa. 

Proto neváhejte a pošlete přihlášku na omsolomouc@email.cz 

V lednu 2022 zahajujeme nový kurz myslivosti

Nový kurz myslivosti  bude zahájen  v sobotu  29. ledna 2022

Přihlášku zasílejte do  20.1.20212  na email: omsolomouc@email.cz 

Kurz myslivosti je určen pro všechny nové zájemce o myslivost, lesnictví, přírodu, kynologii, biologii či střelectví.

Kurz se skládá ze dvou základních částí. Tou první je teoretická  - absolvování přednášek ze sedmi základních skupin předmětů. A tou druhou je individuální roční praktická příprava v honitbách.

V březnu 2022 bude zahájen nový kurz pro myslivecké hospodáře

Kurz pro myslivecké hospodáře představuje druhý stupeň mysliveckého vzdělání v naší zemi. 

Po jeho úspěšném absolvování může absolvent vykonávat funkci mysliveckého hospodáře. 

V  roce 2021 nebude kurz z důvodu nedostatku přihlášek otevřen. 

Kurz bude zahájen 12. března 2022

Kurz pro myslivecké hospodáře je určen pro všechny myslivce, kteří dříve složili základní zkoušku z myslivosti a chtějí buďto rozšířit své znalosti v oboru nebo zastávat v honitbě funkci mysliveckého hospodáře. 

Kurz se skládá ze dvou základních částí. Tou první teoretická část - absolvování přednášek ze 4 základních skupin předmětů, tou druhou pak půlroční povinná praxe.

Závěrečná zkouška je komisionální a má část písemnou a ústní.