Myslivost a vzdělávání

Tématika vzdělávání patří mezi ústřední témata v činnosti našeho spolku. Organizujeme vzdělávání základní - kurz myslivosti a vzdělávání následné - kurz pro myslivecké hospodáře. Věnujeme se tématice vzdělávání mladé generace v rámci kroužků mladých myslivců a ochránců přírody. Organizujeme odborné semináře, naučné besedy či projektové dny.

            Jak se stát myslivcem ?                          Kurz myslivosti                         Kurz pro myslivecké hospodáře
         Odborné semináře           vzdělávací projekty
Kroužky mladých myslivců a ochránců příordy

Kurz myslivosti 2021 bude zahájen až v dubnu !

Nový kurz myslivosti  bude zahájen  v sobotu 17. dubna 2021. 

Přihlášku zasílejte do 31.3.2021  na email: omsolomouc@email.cz 

Kurz myslivosti je určen pro všechny nové zájemce o myslivost, lesnictví, přírodu, kynologii, biologii či střelectví.

Kurz se skládá ze dvou základních částí. Tou první je teoretická  - absolvování přednášek ze sedmi základních skupin předmětů. A tou druhou je individuální roční praktická příprava v honitbách.

Kurz pro myslivecké hospodáře

Kurz pro myslivecké hospodáře představuje druhý stupeň mysliveckého vzdělání v naší zemi. 

Po jeho úspěšném absolvování může absolvent vykonávat funkci mysliveckého hospodáře. 

V  roce 2021 nebude kurz z důvodu nedostatku přihlášek otevřen. 

Plánujeme jej zahájit v březnu 2022

Kurz pro myslivecké hospodáře je určen pro všechny myslivce, kteří dříve složili základní zkoušku z myslivosti a chtějí buďto rozšířit své znalosti v oboru nebo zastávat v honitbě funkci mysliveckého hospodáře. 

Kurz se skládá ze dvou základních částí. Tou první teoretická část - absolvování přednášek ze 4 základních skupin předmětů, tou druhou pak půlroční povinná praxe.

Závěrečná zkouška je komisionální a má část písemnou a ústní.