AKTUALITY...

O víkendu 3. - 4. září se v areálu výstaviště Flora a přilehlých Smetanových sadech koná 5. ročník národní výstavy psů, která se po dlouhé odmlce vrátila právě do našeho města.

Nové členské průkazy ČMMJ si na našem sekretariátu můžete vyzvedávat kdykoliv v pracovní době v termínu od 1.7.2022 .

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje myslivce již od roku 1923. Pro svých 60 000 členů i širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťujeme společenské akce, volnočasové a vzdělávací aktivity, udržujeme a rozvíjíme myslivecké tradice. Děti a mládež vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizujeme soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí Zlatá srnčí trofej, pořádáme umělecké soutěže a podporujeme dětské myslivecké kroužky po celé České republice. 

ČMMJ, z.s.

OMS Olomouc

Wellnerova 301/20

779 00 Olomouc

ičo: 67 777 481

tel: 585 427 644, 731 031 818

email: omsolomouc@email.cz 

web: www.omsolomouc.cz 

FCB: www.facebook.com/omsolomouc 

Související weby našeho spolku:

www.floracanis.cz 

www.vystavanamest.cz

www.prirodakolemnas.eu