Informace členům a pozvánky na akce OMS Olomouc

Všichni vidíme, jak moc nepříznivá je epidemiologická situace v těchto dnech. Proto ne včerejším jednání vedení OMS Olomouc, společně se zástupci státní správy myslivosti, bylo rozhodnuto, že svoz trofejí (3.3.), hodnocení trofejí (4.3.) a vlastní chovatelská přehlídka trofejí (26.3. - 27.3.) se v těchto termínech NEUSKUTEČNÍ a vše se odkládá na...

- v příloze naleznete jména letošních rozhodčích na naší národní výstavě psů Floracanis 2021, včetně rozdělení, v jaký den a jaká plemena posuzuje

přinášíme vám aktuální plán kynologických akcí na rok 2021 nejen OMSu Olomouc, ale také ostatních OMSů v Olomouckém kraji (Přerov, Prostějov a Šumperk).

dne 30.1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních a střelivu , má číslo 13/2021 Sb.
Novela obsahuje řadu technických a odborných změn (změna kategorizace zbraní atp.), ale ve vztahu k myslivosti a nám myslivcům jsou zásadní tyto informace:
1) Platnost zbrojního průkazu zůstává i nadále 10 roků (ale PČR po 5 letech může prověřit vaši...

Krajský úřad Olomouckého kraje stanovil letošní termín sčítání zvěře na sobotu 27.února 2021.
Výsledky sčítání se odevzdávají na místně příslušný úřad ORP do 5 dní ode dne sčítání.