Individuální výkon práva myslivosti od 1.3. bez omezení, společné lovy zakázány

28.02.2021

Vážené dámy, pánové, uživatelé honiteb,
dovolujeme si vás informovat, že i od 1.3.2021 je výkon práva myslivosti povolen ( a to samostatný lov, ve dne i v noci).

Společné lovy jsou zakázány.

Výkon práva myslivosti je i nadále považován za činnost obdobnou zaměstnání či podnikání, z většiny omezení má proto výjimku. Připomínáme však, že po celou dobu existence této výjimky ji Ministerstvo zemědělství vysvětluje jako individuální  organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří.

Ministerstvo zemědělství myslivce opět výslovně nabádá, abychom svou činnost omezili na nezbytné minimum a zbytečně se nevystavovali riziku nákazy. Držme se proto v maximální možné míře povoleného účelu (plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří) a odložme ostatní aktivity na příznivější dobu.

Co konkrétně to od pondělka bude pravděpodobně znamenat?

Zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (máme výjimku - obdobná činnost), pokud se při kontrole prokážeme průkazem či písemným potvrzením osoby, u které vykonáváme myslivost. Minimálně by tedy takový doklad měl obsahovat identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele. Z mysliveckých dokladů toto splňují Povolenka k lovu, Průkaz mysliveckého hospodáře a Průkaz myslivecké stráže. Kdo nemá žádný z těchto dokladů, tomu musí uživatel honitby vystavit potvrzení.

Zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (máme výjimku - obdobná činnost), nařízení vlády přitom v tomto případě nevyžaduje dokladování práva využít výjimku.

Zákaz pobytu mimo obec bydliště se myslivců vůbec netýká. Ten platí pouze pro rekreační pobyty v přírodě. Myslivost není rekreace.

Zákaz pobývání více než dvou osob na veřejně přístupném místě pro myslivce neplatí (máme hned dvě výjimky současně - 1) obdobná činnost 2) činnost, ke které jsme povinni ze zákona).

Prodej ulovené zvěře uživatelem honitby koncovému spotřebiteli by zakázán být neměl, protože se obvykle nejedná o prodej z provozovny.

Obchody se zbraněmi a střelivem budou od pondělka uzavřeny. Mají možnost vydávat objednávky provedené přes internet či telefonicky. Je ale na jejich provozovatelích, zda ji využijí.

S pozdravem,
Jiří Zbořil

Zdroj: web ČMMJ