Výkon práva myslivosti není omezen

28.12.2020

Výkon práva myslivosti je povolen. Samostatný i společný lov ve dne i v noci je povolen.

Odpovědné orgány státu ke dni 23. 12. 2020 10.00 hod. dosud nevydaly změněné stanovisko ministerstev zdravotnictví a zemědělství, které by měnilo dosavadní režim myslivosti, proto stále platí, že krizová opatření vlády, se nevztahují na výkon práva myslivosti - individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře).

Tyto činnosti jsou považovány za "jiné obdobné činnosti", a tedy jsou povoleny.

Opatření se samozřejmě nevztahují ani na výkon funkce myslivecké stráže, který je výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku.