Sčítání zvěře proběhne 27.února

26.01.2021

Krajský úřad Olomouckého kraje stanovil letošní termín sčítání zvěře na sobotu 27.února 2021.
Výsledky sčítání se odevzdávají na místně příslušný úřad ORP do 5 dní ode dne sčítání.

Sčítací list v elektronické podobě nalezne zde