Poděkování členům OMS Olomouc za aktivní přístup k Petici za zachování myslivosti

20.04.2021

Vážené dámy, vážení pánové, členové OMS Olomouc ,

patří  vám velké a upřímné poděkování  za velmi aktivní přístup k Petici za zachování myslivosti, kterou zorganizovala ČMMJ na podporu vládního návrhu novely zákona o myslivosti a zejména odmítnutí nesmyslných přílepků zákona různých aktivistických  skupin.

K dnešnímu dni jsme za náš spolek odeslali více než 2200 podpisů !! 

Děkujeme !!

Jiří ZbořilVážené dámy, vážení pánové, členové OMS Olomouc,
dovolte mi, abych se na vás obrátil jménem ČMMJ se žádostí o podporu a podpis Petice za zachování myslivosti.Důvodem jejího zorganizování je skutečnost, abychom v nejbližších týdnech (a měsících) maximálně podpořili schvalovací proces vládního návrhu novely zákona o myslivosti. Tento vládní návrh zachovává veškeré principy současné myslivosti, nezasahuje do tvorby honiteb, ani do jejich minimální výměry. Zásadně se neliší od stávajícího zákony a změny jsou drobné.
Tím zabráníme tomu aby od 1.10.2021 začal platiti již dříve a narychlo schválený přílepek poslankyně Markéty Adamové Pekarové nebo aby opět a narychlo v rámci ještě současného stavu nouze vznikl nějaký jiný přílepek (jako např. poslance Bendla), v němž se hovoří o výrazném snížení výměry honiteb či zákazu pronájmu státní honiteb atp.
Veškeré argumenty, včetně petičních archů naleznete v příloze.
Situace je opravdu vážná. V Poslanecké sněmovně se kvůli pandemii řeší mnoho jiných a zásadnějších témat a myslivost nikoho nezajímá. Proto je bohužel šance na uchycení všech možných paskvilů...Prosím, kontaktujte vaše členy ve spolcích, známé, rodinné příslušníky. A pokud vám situace není lhostejná, doručte k nám na OMS podepsané petiční archy do pátku 16.4..
Moc děkujeme za podporu !
S díky a pozdravem,
Jiří Zbořil