Odborný seminář "Hodnocení trofejí" 21.4.2022

10.03.2022

21.4. v přednáškovém sále OMS Olomouc 

• aktualizované metody hodnocení trofejí podle pravidel stanovených CIC 

• instruktáž k měření či posouzení jednotlivých parametrů u konkrétních druhů zvěře

 • účastníci obdrží certifikát ČMMJ o absolvování semináře

Přednáší Ing. Jan Jeniš