Nový kurz pro myslivecké hospodáře začne 12. března

24.02.2022

Letošní kurz pro myslivecké hospodáře bude zahájen v sobotu 12. března 2022.

Jsou ještě volná místa, proto se zájemci mohou přihlásit, nejlépe elektronicky na drese omsolomouc@emial.cz

Teoretická část kurzu bude od 12.3 - do 30.4.   (vždy v sobotu od 8 do 16 hodin)

Závěrečné zkoušky pak v listopadu 2022

Cena kurzu je 5 000 Kč  (včetně literatury)