Novela zákona o zbraních a střelivu

04.02.2021

dne 30.1. 2021 nabyla účinnosti  novela zákona o zbraních a střelivu , má číslo 13/2021 Sb.
Novela obsahuje řadu technických a odborných změn (změna kategorizace zbraní atp.), ale ve vztahu k myslivosti a nám myslivcům jsou zásadní tyto informace:
1) Platnost zbrojního průkazu zůstává i nadále 10 roků (ale PČR po 5 letech může prověřit vaši spolehlivost, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům)
2) Zcela zásadní novinkou je to, že mezi zakázané doplňky zbraní již nespadají noktovizory a tlumiče. Lze je tedy legálně používat (neboť již nejsou zakázaným doplňkem zbraně a tudíž zakázaným způsobem lovu)
- pro zájemce o tuto tématiku posílám v příloze pěkný článek v čísle 2/2021 časopisu Myslivost, kde celou problematiku detailně rozvádí Dr. Bohumil Straka, tkaé na odkaze:
https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2021/Unor-2021/V-novem-zakone-o-zbranich-jsme-ochranili-myslivce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásadní kategorizační změny

 • Zcela zrušena kategorie nedovolených doplňků zbraní:
  • Noktovizory nově neregulovány.
  • Tlumiče nově zbraní kat C (nesmí se nosit mimo střelnice/honitbu).

Trvání platnosti zbrojního průkazu

 • Zůstává 10 let (resp. kratší u dříve vydaných).
 • V souladu se směrnicí PČR co 5 let policie prověří (v praxi k tomu dochází průběžně kontrolou příslušných databází):
  • Trvání bydliště v ČR,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • spolehlivost.
 • Pro držitele ZP se tedy nic nemění, zdravotní způsobilost také zůstává 10 letá (pouze sk. D povinnost odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti co 5 let / nesplnění = nový přestupek).